top of page

PRIVACY Overeenkomst

Dit privacybeleid beschrijft hoe wij, Levenskracht by Carolyne, omgaan met persoonlijke informatie die we verzamelen tijdens het verstrekken van onze shiatsu-diensten.

Verzamelde Informatie

Wij verzamelen alleen persoonlijke informatie die nodig is voor het verlenen van onze shiatsu-diensten. Deze informatie kan onder meer omvatten:

  • Naam

  • Contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer

  • Gezondheidsinformatie relevant voor de behandeling

Gebruik van Informatie

De verzamelde persoonlijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Het plannen en beheren van afspraken

  • Het aanpassen van behandelingen aan individuele behoeften

  • Het verstrekken van follow-up en nazorg

Wij zullen persoonlijke informatie niet delen, verhuren of verkopen aan derden, tenzij we daar wettelijk toe verplicht zijn of met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Beveiliging van Informatie

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking.

Toegang tot jouw Informatie

Je hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die wij over jou bewaren. Als je jouw informatie wilt inzien, corrigeren of verwijderen, neem dan contact met ons op via de hieronder vermelde contactgegevens.

 

Wijzigingen in dit Privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en de datum van de laatste herziening zal worden bijgewerkt.

Contactgegevens

Als je vragen hebt over ons privacybeleid of de manier waarop wij persoonlijke informatie gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Door onze shiatsu-diensten te gebruiken, ga je akkoord met de voorwaarden van dit privacybeleid. Laat het ons weten als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, zodat we kunnen bespreken hoe we jouw informatie kunnen beheren.

bottom of page